Alkohol ohrožuje ženy více než muže. Na vině jsou utišující léky i slabší játra

28.08.2013

Zatímco dříve bylo nevídané, aby v hospodě seděla s muži u půllitru žena, v současné době je pití alkoholu u žen na vzestupu. Ženy sice i dosud pijí alkohol v menší míře než muži, nadměrné pití má pro ně však závažnější důsledky než pro jejich mužské protějšky. Ženský alkoholismus si tak zaslouží zvláštní pozornost.

Proč alkohol škodí více ženám než mužům?

Na vině je více faktorů od společenských návyků až po biologické důvody. Podle odborníků pijí ženy statisticky častěji kvůli neutěšenému rodinnému stavu a ekonomickým podmínkám a mnohdy tak alkohol užívají spolu s utišujícími léky. Kombinace alkoholu s hypnotiky či analgetiky přitom vytváří velmi nebezpečný mix, který může zdraví ženy mimořádně ohrozit. Tato hrozba se navíc ve zvýšené míře týká starších žen, které mají k užívání léků silnější sklony. Nejde přitom o jev izolovaný jen na jednu zemi, podobné závěry jako české statistiky potvrzuje i americký Národní institut pro zneužívání alkoholu a alkoholismus.

V nebezpečí jsou ovšem i ženy, které si od lékárenských preparátů udržují odstup. Jak upozorňují lékaři, ženské tělo má větší zastoupení tuků a nižší obsah vody, což spolu s menšími játry a jiným poměrem látek v žaludku způsobuje, že ženy se z alkoholu snáze opijí, pomaleji střízliví a hrozí jim také ve zvýšené míře jaterní onemocnění či vysoký krevní tlak. Ženy, které pijí nadměrně alkohol, také mohou snadněji přijít o prsa – alkoholičky totiž trpí ve zvětšené míře rakovinou prsu. Více než mužům také věčně opilým ženám hrozí, že je postihnou duševní onemocnění.

Celoevropský problém

Alkoholismus žen je problém, který překračuje hranice České republiky. V takové míře, která ohrožuje jejich zdraví, pije alkohol až 10 % všech Evropanek. Pití alkoholu je pro ženy nebezpečnější než pro muže, k nadměrnému pití alkoholu se ale neuchylují tak často. Podle studie českých lékařů Hany Sovinové a Ladislava Csémyho z roku 2010 se v ČR riziková konzumace alkoholu vyskytuje u mužů třikrát častěji než u žen.

Statistiky ale naznačují, že poměr mužů a žen, kteří nacházejí útěchu na dně láhve, se postupně vyrovnává, a to i u mladší generace. „České výzkumy například ukazují, že spolu s mladými chlapci ochutnává alkohol v nízkém věku stále více dívek,“ tvrdí Vladimír Darebník, viceprezident Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky a provozní ředitel Jan Becher - Karlovarská Becherovka.

Při porovnávání počtu mužů a žen, kteří holdují alkoholu, vyšel najevo také jeden zajímavý trend. Alkoholu totiž častěji podléhají ženy, které pracují v zaměstnání, jež je obecně vyhrazeno spíše mužům.

 

Útěcha v alkoholu

Ženy alkoholičky se od svých mužských protějšků neodlišují jen tím, že na ně má alkohol horší dopad. Rozdílný je i důvod, proč se k alkoholu uchylují. Podle psychiatrů souvisí konzumace alkoholu u žen častěji se složitými životními situacemi a mnohem častěji tak jde ruku v ruce s výskytem depresí a úzkostí. Mnohdy se také alkoholový návyk objevuje jako nepřímý důsledek odchodu manžela či dětí, které dospěly a hledají své štěstí jinde. Statisticky častěji začínají pít také ženy, jejichž manžel či přítel je sám závislý na alkoholu. U žen je tak při léčbě alkoholismu extrémně důležité brát v potaz, v jakém rodinném a sociálním prostředí se pohybují.

Léčba alkoholismu u žen má mnohá úskalí. Jedním z nich je fakt, že ženy se za svůj vztah k alkoholu mnohem častěji než muži stydí, a tak pijí o samotě a potají. Když pak jejich přehnaně příznivý vztah k alkoholu vyjde najevo, může být už pozdě.

Pokud se bojíte, že někdo z vašich blízkých propadá alkoholismu, nebo máte sami pocit, že alkoholu příliš často podléháte, měli byste urychleně vyhledat pomoc lékaře. Informace o tom, jak si v případě problémů s alkoholem počínat, je možné nalézt i na internetových serverech. Na zvládání alkoholu se zaměřuje server Fóra pijte s rozumem (http://www.pijsrozumem.cz/), poradnu pro ženy provozuje občanské sdružení Alma femina (http://www.centrum-alma.cz/femina/onas.htm). Všeobecné drogové prevenci se věnuje občanské sdružení Sananim (http://www.sananim.cz/).

 

Kontakt:

 

Gabriela Semová, Account Manager

Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7

telefon: 221 998 396, mobil: 731 164 995

email: gabriela.semova@ogilvy.com