O unii

17 výrobců a dovozců reprezentujících více než 80% trhu v ČR založilo 19.4.1994 Unii výrobců lihovin s cílem podporovat a hájit společné zájmy a zastupovat své členy vůči vnějším subjektům v tuzemsku i zahraničí. Konkrétní činnost je možno rozdělit do dvou oblastí. První je aktivní účast Unie v oblasti legislativní v úzké spolupráci s Potravinářskou komorou, jednání s úřady státní správy a spolupráce s medii v zájmu jak svých členů, tak i spotřebitelské veřejnosti. Druhou a neméně důležitou oblastí je promítnutí sociální odpovědnosti členů Unie do cílů platformy FÓRUM PSP - Pij s rozumem – jejímž základním dokumentem je Etický kodex zodpovědné konzumace alkoholických nápojů.

V průběhu let došlo ke změnám v členské základně způsobených především ukončením činnosti některých členů nebo slučováním subjektů.

K 1.1.2011 došlo k významnému posílení prestiže Unie, neboť do ní vstoupili tři nejvýznamnější dovozci lihovin – Brown-Forman, Remy Cointreau a Global Spirits a Unie změnila svůj název na Unii výrobců a dovozců lihovin ČR. Vstupem zahraničních společností byla výrazně posílena činnost v oblasti zodpovědného marketingu a zodpovědné konzumace alkoholických nápojů.

 

Orgány UVDL:

President: Pavel Dvořáček, generální ředitel a předseda představenstva RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Vicepresident - Jiří Štětina, generální ředitel Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.

Vicepresident - Jan Havlis, generální ředitel společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

Výkonný ředitel - Vladimír Darebník

Tajemník - Irena Kolouchová

Revizor účtů : Josef Nejedlý, ředitel Fruko-Schulz, s.r.o.