Technické požadavky budou revidovány

15.02.2014

Vyjádření výrobců lihovin k probíhajícím jednáním s Generálním ředitelstvím cel. Jednání s celní správou směrují ke kompromisnímu řešení, které upraví technické parametry sledovacích zařízení přijatelným způsobem.

Mezi nejproblematičtější body dokumentu z 24. ledna patří dimenzování výdrže záložních zdrojů, externí přístupy do kamerových systémů, technické parametry kamer v prostorách značení lihu a doba archivace záznamového materiálu.

„Naše včerejší schůzka s celní správou přinesla mnoho návrhů konstruktivních řešení s menší finanční zátěží pro výrobce a distributory lihovin. Chtěli bychom poděkovat celní správě za tyto vstřícné kroky a otevřenost k diskuzi“, říká Petr Pavlík, prezident UVDL.

Bylo dohodnuto, že v případě výpadku elektrické energie nebude nutné udržet celý kamerový systém v provozu, ale po tuto dobu musí být zastaveno stáčení alkoholu. Přísně nastavené parametry kamer bude nově možné posuzovat individuálně pověřenou osobou.

Další oblastí, kde dojde ke změnám, je přenos dat z kamerových systémů, který zvyšuje riziko prolomení ochrany informačních systémů výrobců a povinná doba archivace materiálů. Na schůzce zaznělo, že doba archivace se pravděpodobně znatelně sníží ze současných 70 dní.

Jaroslav Burkart

Výkonný ředitel UVDL ČR