Unie výrobců a dovozců lihovin zvolila své vedení

06.09.2013

Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), která představuje největší sdružení subjektů působících na českém trhu lihovin, na dnešní valné hromadě zvolila v souladu se svými stanovami své vedoucí zástupce na další tři roky.

UVDL povede prezident Petr Pavlík (Stock Plzeň), na  pozice viceprezidentů byli zvoleni Pavel Dvořáček (Rudolf Jelínek) a Vladimír Darebník (Jan Becher – Karlovarská Becherovka), který zároveň odpovídá za preventivní program platformy „Pijte s rozumem“. Na pozici výkonného ředitele byl opětovně zvolen Jaroslav Burkart.

„Naším klíčovým současným úkolem je spolupráce se státními orgány v prosazování legislativy směřující k potlačení černého trhu. Z dlouhodobého hlediska se zaměřujeme na koordinaci činnosti výrobců a prodejců lihovin v rámci Evropské unie (UVDL zastupuje Českou republiku v evropské organizaci Spirits Europe) a na významnou část dlouhodobého programu, již představují preventivní opatření v boji proti nezodpovědné konzumaci alkoholu,“ uvedl prezident UVDL Petr Pavlík.

UVDL sdružuje rozhodující část společností v oboru, reprezentující více než 4/5 v Česku odvedené spotřební daně z lihovin. Členy UVDL jsou společnosti Aromka Brno, BARTIDA, BOHEMIA SEKT, Brown-Forman, Fruko-Schulz, Global Spirits, Granette & Starorežná Distilleries, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, Milan Metelka, Rémy Cointreau Czech Republic, Rudolf Jelínek, St. Nicolaus trade CZ, Stock Plzeň a Ultra Premium Brands – Central Europe.

Unie se v letošním roce především aktivně podílí na přípravě zákonných opatření proti nelegálnímu trhu s lihovinami. Experti Unie řadu legislativních úprav přímo navrhli nebo konzultovali s ministerstvem financí a dalšími ministerstvy. „Jsme rádi, že novely Zákona o povinném značení lihu a Živnostenského zákona prošly parlamentem. Pro řešení situace je ale nutné, aby je potvrdil i Senát. Pokud se tak nestane, ocitneme se znovu na začátku, ve stavu, který vyústil ve smrt 47 lidí,“ uvedl Petr Pavlík.

Všichni členové UVDL se rozhodli uplatňovat ve své činnosti přísné etické principy v oblasti konzumace alkoholu. Podpisem Etického kodexu se mimo jiné zavázali dodržovat principy samoregulace v oblasti reklamy. Kodex například zakazuje reklamní aktivity jakkoli cílit na nezletilé, spojovat konzumaci se sexuálním či společenským úspěchem nebo s řízením vozidel. Samoregulační principy jsou přitom v mnoha ohledech přísnější, než platná česká legislativa (zákon o reklamě).