Unie výrobců a dovozů lihovin nesouhlasí s připravovaným snížením kaucí

Od metanolové aféry uběhly dva roky a trh se z jejích následků stále vzpamatovává. Tržby legálních výrobců se jen pozvolna vracejí na úroveň před prohibicí (v roce 2013 to bylo o 3 % méně než v roce 2011).

Za pozitivní považujeme změny legislativy, zejména nový zákon o povinném značení lihu. Zpřísnění předpisů i větší důslednost státní kontroly výrazně znepříjemnilo život nepoctivým výrobcům. V tomto kontextu jsme však znepokojení současnou snahou vlády zavést nižší pásmo kaucí a nedávno novelizovaný zákon tak změkčit.

Smyslem kaucí je zejména zajistit, aby byla z vyrobeného alkoholu zaplacena spotřební daň a omezit prostor pro nelegální výrobce, kteří se snaží dostávat na trh nezdaněný alkohol přes účelově zakládané firmy. Nyní jsou dvě pásma kaucí. Velcí výrobci skládají 5 miliónů korun, pro menší výrobce je potom kauce 500 tisíc korun. Nově chce vláda zavést kauci ve výši pouze 100 tisíc korun.  Tuto změnu nepovažujeme za správnou, protože výrazně otevírá prostor pro nepoctivé výrobce či dovozce. Ti mohou v nejnižším pásmu pružně operovat prostřednictvím malých a obtížně kontrolovatelných firem.

Deklarovaného cíle, pomoci poctivým regionálním výrobcům či výrobcům výtažků z bylin, lze přitom dosáhnout jednodušeji. A to tak, že tito výrobci budou nakupovat již zdaněný líh, tedy líh včetně spotřební daně a DPH, státu odpadne spousta práce s kontrolou těchto malých subjektů a nemůže ani docházet  k daňovým únikům.

Chápeme, že politici jsou pod tlakem nejrůznějších subjektů a zájmových skupin, ale měli by umět tyto tlaky ustát a nedopustit zpětné posouvání hranic, které se podařilo proti černému a šedému trhu jednou nastavit. Jejich úkolem by mělo být chránit zdraví občanů, čehož docílí ochráněním trhu, tedy poctivých výrobců a jejich dodavatelů.