Unie výrobců a dovozů lihovin si zvolila nové presidium

11.11.2014

V pátek 7. listopadu se konala valná hromada Unie výrobců a dovozců lihovin v Karlových Varech. Dle avizovaného ukončení působení Petra Pavlíka v pozici generálního ředitele společnosti STOCK Plzeň – Božkov, s.r.o. ke konci roku 2014 a současného presidenta UVDL, byla na programu jednání volba nového presidia UVDL.

Novým presidentem byl zvolen všemi hlasy dosavadní vicepresident a generální ředitel společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. Pavel Dvořáček. Vicepresidenty se stali Vladimír Darebník – výkonný ředitel společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. se zaměřením na agendu zodpovědné konzumace lihovin (Forum „Pij s rozumem“) a Pavel Mucha – současný finanční ředitel společnosti STOCK Plzeň – Božkov, s.r.o..

„UVDL i nadále bude partnerem a odborným garantem při tvorbě nové legislativy v ČR po předchozí metanolové aféře v České republice“ sdělil nový president UVDL Pavel Dvořáček. „Role UVDL a její kroky jsou konzistentní a budou i nadále směřovat k eliminaci černého trhu s lihovinami u nás“ dodal.

„Jsem přesvědčen, že nová volba presidia je krokem správným směrem“ sdělil odstupující president Petr Pavlík.

Členové UVDL jenž představují 85% současného legálního trhu s alkoholem, upozorňují na systémovou chybu v zákonu o spotřební dani, který byl v pátek odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

„Od metanolové aféry  uběhly dva roky a trh se z jejích následků stále vzpamatovává. Tržby legálních výrobců se jen  pozvolna vracejí na úroveň před  prohibicí. Za pozitivní jsme považovali změny legislativy, které proběhly ke konci loňského roku. Zpřísnění předpisů i větší důslednost státní kontroly výrazně znepříjemnilo život nepoctivým výrobcům. V tomto kontextu jsme však znepokojeni současným zavedením nižšího pásma kaucí.

Smyslem kaucí bylo zejména zajistit, aby byla z vyrobeného alkoholu zaplacena spotřební daň a omezit prostor pro nelegální výrobce, kteří se snaží dostávat na trh nezdaněný alkohol přes účelově zakládané firmy. Nově zavedená kauce ve výši pouze 100 tisíc korun zvyšuje dostupnost trhu s lihovinami a výrazně otevírá prostor pro nepoctivé výrobce či dovozce. Ti mohou v nejnižším pásmu pružně operovat prostřednictvím malých a obtížně kontrolovatelných firem.

Deklarovaného cíle, pomoci poctivým regionálním výrobcům či výrobcům výtažků z bylin, lze přitom dosáhnout jednodušeji. A to tak, že tito výrobci budou nakupovat již zdaněný líh, tedy líh včetně spotřební daně a DPH a státu by odpadla spousta práce s kontrolou těchto malých subjektů a nemohlo by docházet  k daňovým únikům.“ Uvedl nový president UVDL.

„Chápeme, že stát je pod tlakem nejrůznějších subjektů a zájmových skupin, ale měl by umět tyto tlaky ustát a nedopustit zpětné posouvání hranic, tak jak se to povedlo v Rakousku, či v sousedním Slovensku. Úkolem státu by mělo být chránit zdraví občanů, čehož docílí ochráněním trhu, tedy poctivých výrobců a jejich dodavatelů.“ doplnil Pavel Dvořáček.