UVDL a GDPR

25.05.2018

Jaké informace shromažďujeme a jak je využíváme? Shromažďujeme informace o vašich návštěvách na internetových stránkách uvdl.cz.

Jsou to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili a datech a časech přístupu. Uvedené údaje využíváme pro zlepšení naší elektronické prezentace a aplikace. Současně také evidujeme, z jakého místa na webu jste přišli.
uvdl.cz nikterak neeviduje a neukládá žádné platební údaje. 

S kým sdílíme Vaše osobní informace?

UVDLneposkytuje Vaše osobní informace žádné třetí straně, veškeré informace využíváme pouze pro vlastní potřebu evidence 

Jak používáme cookies a obdobné technologie?

UVDLpoužívá cookies, tags a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského komfortu webových stránek. Tyto technologie nám umožňují poskytnout vám informace přizpůsobené vašim potřebám a jejich efektivní administraci. Pokud k technologii cookies nemáte důvěru, lze je ve vašem prohlížeči zakázat. V nápovědě ve vašem prohlížeči o této technologii naleznete obecné informace i návod, jak cookies zakázat. 

Jak jsou moje informace chráněny?

V UVDL klademe velký důraz na bezpečnostní politiku, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Zachováváme důvěrnost komunikací, zpráv, provozních a lokalizačních údajů v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. Pro zpracování osobních údajů volíme nejnovější technické prostředky umožňující jejich maximální ochranu. Používáme odpovídající fyzické, elektronické a řídící záruky k ochraně informací, které jste nám poskytli.