UVDL: Boj proti černému trhu s lihovinami se zasekl, hrozí další úmrtí

14.05.2013

Podle Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL) hrozí, že se metanolová aféra bude opakovat. Ani do roka od jejího vypuknutí nebudou zřejmě přijaty žádné účinné předpisy, které by zabránily další podobné tragédii.

Místo jednoduchých a efektivních opatření, jako je například zrušení 6 litrových kanystrů, které v drtivé většině případů stály za otravou metanolem, byly zavedeny jen další administrativní povinnosti ztěžující práci poctivým výrobcům a dovozcům lihovin.  Členové UVDL, která zastupuje 80 % trhu s lihovinami, oficiálně vyzývají orgány státní správy, aby zrychlily legislativní proces a přijaly klíčové novely zákonů.

 „Současnou situaci považujeme za alarmující,“ říká Petr Pavlík, prezident Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a dodává: „Již řadu let upozorňujeme na rozkvět černého trhu a na absenci některých zákonů, které by jej omezily. Ale ani rok od propuknutí metanolové aféry, která měla za následek 45 obětí a stamilionové ztráty pro státní rozpočet i výrobce a dovozce lihovin, nestihnou orgány státní správy přijmout žádná opravdu účinná opatření.“

Výzva členů UVDL Nezapomeňme na metanol je adresovaná orgánům státní správy a obsahuje šest důležitých bodů. Kromě zrychlení legislativního procesu prosazují výrobci a dovozci lihovin zvýšení sankcí při porušení živnostenského zákona, snížení velkoobjemového spotřebitelského balení z 6 litrů na 1 litr, zavedení označování balení větších než 0,06 litru (včetně) kontrolní páskou, nastavení hranice kauce pro distributory minimálně na 5 milionů korun a prověření i zveřejnění stavu sankcí a také výroby ve společnostech, v jejichž výrobních prostorech či výrobcích se našel nelegální líh, zbytky denaturačního činidla anebo metanolu.

6 litrové kanystry – vstupní brána pro metanol

Jednou z hlavních příčin metanolové aféry jsou velkoobjemová 6 litrová spotřebitelská balení, která umožnila, aby se do sektoru gastronomie dostal pančovaný líh. „Jsme překvapeni, že vláda ještě neudělala ani takto triviální krok a nezakázala velká spotřebitelská balení, která nahrávají černému trhu. Velké kanystry lze snadno nakládat, převážet i vykládat. Navíc kontrolní páska na takovém kanystru s 40 % alkoholu je ceninou ve výši 684 Kč, nelegálním výrobcům se tak vyplatí kolek sejmout a použít jej znova,“ vysvětluje Petr Pavlík, prezident Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a generální ředitel STOCK Plzeň - Božkov.

Se zmenšením spotřebitelského balení z 6 litrů na 1 litr počítá novela zákona č. 676  o povinném značení lihu, která byla v březnu předložena poslanecké sněmovně. Ta v současnosti teprve prochází druhým čtením a připomínkovým řízením v jednotlivých výborech. 

Minimální kauce 5 milionů Kč pro výrobce a distributory

Za klíčové opatření v potírání černého trhu považují členové UVDL zavedení fixní kauce ve výši 5 milionů korun, která je stejně jako maximální velikost spotřebitelského balení navržena v novele zákona č. 676 o povinném značení lihu. K tomuto opatření vznikla naneštěstí celá řada protinávrhů, která se snaží nastavit kauci podle velikosti podnikatelského subjektu.

Podle Petra Pavlíka, prezidenta Unie výrobců a dovozců ČR, ale snížení kauce v případě malých výrobců nepřinese žádné pozitivní výsledky. Neztěžuje vstup na trh nepoctivým firmám, které oficiálně vykazují jen malou část svého obratu a většinu svých příjmů realizují bez dokladů. Mohou tak zaplatit nízkou kauci a posléze dělat milionové obchody a daňové úniky. „Paradoxně se může stát, že nepoctivý výrobce, který zaplatí nízkou kauci, může státu způsobit velké škody na daních – dokonce i ve výši několik desítek milionů korun, přestože spadá do kategorie „ malý výrobce“. Proto jsme přesvědčení, že fixní částka 5 milionů korun je opravdu minimální. Jsme přesvědčení, že malí poctiví výrobci a distributoři nebudou mít problém se získáním bankovní záruky na kauci a nebudou muset sahat do svých pokladen.“

Zvýšení sankcí v případě porušení zákona

Poslední návrh, který by mohl úspěšně pomoci v boji proti černému trhu, je připravovaná novela živnostenského zákona č. 455, která byla v březnu předložena poslanecké sněmovně. „Zařazení distribuce a prodej lihovin mezi koncesované živnosti je jedním z nejdůležitějších opatření, které vláda plánuje. Konečně vznikne přehled o tom, kdo v tomto segmentu podniká. Ale domníváme se, že je nutné tento zákon nastavit přísněji, aby byly jasně stanovené pravomoci kontrolních orgánů,“ dodává Tomáš Otta z Unie výrobců  a dovozců lihovin ČR.     

Členové UVDL se přiklánějí k pozměňovacímu návrhu, který:

§  Nepovolí koncesovanou živnost provozovat právnickým osobám, v jejichž statutárních orgánech sedí lidé, kteří se již v minulosti proti zákonu prohřešili, a koncese jim byla odebrána. Tím se zabrání tomu, aby provinilci zakládali nové firmy a pokračovali v nekalém podnikání pod jinou hlavičkou.

§  Dovolí živnostenskému úřadu okamžitě a na místě uzavřít provozovnu, v níž zjistí závažné porušení norem při prodeji lihu a lihovin, a to až na 6 měsíců.

§  Umožní zabavit lihoviny, které jsou prodávány bez příslušného živnostenského oprávnění.

Inovované kontrolní pásky přinesou jen vyšší náklady

Třetí podstatnou změnou v zákoně č. 676 je nový návrh kontrolní pásky. Každý kolek bude označen elektronicky čitelnou verzí kódu tzv. QR kódem. Ceninový papír bude ztenčen, aby bylo ztíženo jeho opakované sejmutí.

„Tento nový návrh jen zatíží spotřebitele, výrobce a stát o více než 0,5 miliard korun. Nový QR kód navíc nepomůže přesně zmapovat doklady při prodeji a nákupu lihovin. Opatření lahví ochrannými pásky celkově považujeme za bezzubé, v mnoha zemích takové opatření vůbec nemají,“ upozorňuje Tomáš Otta, člen Unie výrobců  a dovozců lihovin ČR a ředitel společnosti Global Spirits

 

STOP dalším otravám!

„Vládě, poslancům i senátorům vzkazujeme, aby nedopustili opakování otrav metanolem,“ říká důrazněPetr Pavlík, prezident Unie výrobců a dovozců lihovin ČR a spolu s dalšími jejími členy apeluje na vládu: „Zrychlete schvalování zákonů a přijměte konečně účinná opatření, která v boji proti černému trhu mohou reálně pomoci!“

 

Kontakt:

Gabriela Semová, Account Manager

Ogilvy Public Relations, Přívozní 2a, 170 00 Praha 7

telefon: 221 998 396, mobil: 731 164 995

email: gabriela.semova@ogilvy.com

 

Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL)sdružuje 13 významných výrobců a dovozců lihovin v ČR – na celém českém trhu s lihovinami v roce 2011 měli členové UVDL 80% podíl. Hlavní cílem Unie výrobců a dovozců lihovin je hájit a podporovat zájmy svých členů vůči vnějším subjektům v České republice i v zahraničí. Konkrétní činnost je možno rozdělit do dvou oblastí. Oblast legislativní spolupráce a oblast sociální zodpovědnosti členů unie. Formou samoregulace Unie bojuje za zodpovědný přístup k alkoholu.