Výzva UVDL

12.12.2015

Členové Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky doporučují, aby lidé nekonzumovali alkoholické nápoje, u kterých neznají jejich původ

a  aby je kupovali pouze u prověřených prodejců. Je vidět, že tři roky po  metanolové aféře lidé zapomínají na 48 obětí a desítky doživotně  poškozených. Prosíme nenechme si zkazit nadcházející Advent či dobu  Vánoční. Chovejme se zodpovědně a konzumujme jen legální alkohol. Je  vidět, že některé závadné láhve vyrobené ze smrtelné metanolové dávky se ještě tu a tam mohou  objevit ve sklepech či spížích některých našich občanů.

Doporučení UVDL jak poznat zdravotně nezávadný alkohol.

Legální alkohol poznáte tak, že kolek na láhvi není porušen. Na láhvi je nalepen nový kolek, který byl zaveden po metanolové aféře.

Ověření  pravosti dle individuálního kódu naleznete na stránkách celní správy na  této adrese:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.celnisprava.cz_cz_aplikace_Stranky_RZLInternet.aspx&d=CwIDaQ&c=GQ0D6NW4O_3tVFx05V-lUQ&r=VqyombIMYDyTaWwfvGTQ2wR7vNFU9qcXuB0EXCbw-lvcPPv_0nY5cZ04yVXgiXoi&m=X-OZGtRizrX8LMxtI6BYLfzO1NY9BFSDjYiz4y3bKOE&s=YY0vZepEM-hGExpWrewFFd4X1ibdfv-Uu6XdKvepnI0&e= . Dalším

ukazatelem legálnosti je také datum výroby láhve, která je vyrobena po prosinci 2013.

Výrobce je licencován Generálním ředitelstvím cel. Seznam či ověření  licence, naleznete zde:

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.celnisprava.cz_cz_aplikace_Stranky_RZLInternet.aspx&d=CwIDaQ&c=GQ0D6NW4O_3tVFx05V-lUQ&r=VqyombIMYDyTaWwfvGTQ2wR7vNFU9qcXuB0EXCbw-lvcPPv_0nY5cZ04yVXgiXoi&m=X-OZGtRizrX8LMxtI6BYLfzO1NY9BFSDjYiz4y3bKOE&s=YY0vZepEM-hGExpWrewFFd4X1ibdfv-Uu6XdKvepnI0&e=