Zavedení kamer by v této podobě bylo likvidační

05.02.2014

Představa Generálního ředitelství cel o řešení kamerových systémů tak, jak byla specifikována v dokumentu z 24. ledna, je pro Unii výrobců a dovozců lihovin (UVDL) nepřijatelná. Opatření realizovaná v této podobě by byla pro většinu výrobců zničující.

Nejenže by byli zatíženi enormními náklady, ale navíc účinnost těchto opatření by byla v řadě případů sporná.

„Cíl omezit daňové úniky a eliminovat černý trh s alkoholem je i naším cílem, avšak navržené řešení má příliš mnoho nedostatků. Domluvili jsme se proto s celní správou, že budeme společně jednat a pokusíme se nalézt takovou variantu, která povede k cíli, ale nebude přitom způsobovat zbytečné škody“, říká Petr Pavlík, prezident UVDL .

Výrobcům vadí například přemrštěné nároky na objem dat uloženého záznamu. Ten by se pohyboval v řádech terabytů a z hlediska hardware by toto vybavení stálo každý subjekt statisíce až miliony korun.  Další problematickou oblastí je přenos dat, který nutí firmy k vybudování samostatných okruhů a zvyšuje tak riziko prolomení ochrany jejich informačních systémů. V neposlední řadě jde o povinné zavedení záložního zdroje elektrické energie, který by byl schopen udržet celý systém v chodu až 6 hodin. Tento technický požadavek je značně nadstandardní a finančně náročný.

UVDL bude nadále navrhovat také alternativu v podobě zavedení nepřetržitého fyzického celního dohledu v místech značení lihu. Tento způsob se již osvědčil v okolních zemích a v poměru vynaložených nákladů a dosažených výsledků se jeví jako optimální.

Jaroslav Burkart

Výkonný ředitel UVDL ČR